Budokon

Budokon® - sodobna mešanica gibalnih umetnosti, ki v svojem okvirju združuje živalsko gibanje, jogijske asane, borilne veščine, kalisteniko (trening s telesno težo) in mobilnost, ki ga je oblikoval Cameron Shayne, oče gibalnih umetnosti.

Praksa si za cilj zastavlja izboljšati koordinacijo, mobilnost, okretnost, gibljivost in moč praktikanta ob sočasni sprotni refleksiji. Budokon je pot transformacije skozi samoopazovanje. Gre za sistem, ki je oblikovan na način, da v praktikantu izzove prepoznavanje in ozaveščanje omejujočih mentalnih konstruktov, da bi se jih postopoma, skozi zavestno destabilizacijo vzorca, lahko osvobodili. Praksa vabi pozornost h kritičnem vrednotenju zgodb in prepričanj, ki jih je skozi življenje ustvaril naš um.

Fokus treningov je na tehniki, ki jo urimo skozi zavestne, nadzorovane, natančne ponovitve gibov. Ko enkrat usvojimo pozicije, pozornost usmerjamo na prehode in sčasoma lahko z utelešenimi elementi ustvarjamo improviziran flow. Budokon ponuja ocean možnosti izražanja, ki se s prakso širi in poglablja.

VPIS V NOV SEMESTER - BDK FLOW

Vsak torek od 16:15 do 17:15

Enourno osrediščjanje skozi gostotekoči flow asan, ki vključuje BDK specifične elemente.

Praksa je intenzivna in primerna za gibalce vseh vrst. Prvi obisk brezplačen, prijava obvezna - prijavni obrazec je znotraj FB dogodka.

BDK skupina dogodek

Posnetki

Program

Redne prakse

Prakse potekajo po spiralno progresivnem (od splošnega k podrobnemu) učnem načrtu v obliki BDK delavnic (dialoško, analitično) ali pa v obliki gibalno-meditativne, tekoče (flow) prakse .

Na delavnicah utelešamo vse sestavine Budokona in študiramo prvo BDK serijo, ki je sestavljena iz sedmih inteligentno koreografiranih delov zavestnega in nadzorovanega toka, ki simbolizira potovanje (bitko in sprejemanje) - od ozaveščanja pa do razkroja določenega omejujočega doživljajsko-vedenskega vzorca.

Tekom BDK flow praks pa nekoreografirano, po principu intuitivnega flow-a vstopamo v nemoteno enourno meditacijo v gibu.

Tematske delavnice

Organizirane občasno, v obliki vikend intenzivov ali pa več dni zapored tekom tedna. Gre za poglobljeno delo na specifičnih BDK elementih in njihovih kombinacijah.
Večno zelene BDK teme: inverzije, živalsko gibanje, serija, tranzicije, udarci, delo na pridobivanju moči za učinkovito gibanje....

Individualno

poglobljeno, personalizirano, intenzivno

Individualne ure omogočajo natančnejše in poglobljeno personalizriano delo, ki je prilagojeno potrebam in željam posameznika.

" The way you do anything is the way you do everything."

CenikREDNE PRAKSE

TEDENSKE BDK DELAVNICE
nadaljevalna skupina (ponedeljek 19:30-21:00)
začetna skupina (torek 17:15-18:30)
semester (september - januar / februar - junij) 200 €

TEDENSKI BDK FLOW
intenzivna praksa (torek 16:15-17:15)
semester (september - januar / februar - junij) 180 €

LOKACIJA: Glinška 6, Vič, LjubljanaINDIVIDUALNO

posamezna lekcija 50 € / 60 min *

TEMATSKE DELAVNICE

razpisane občasno - pod razdelkom "novo"* Cene individualnih lekcij ne vključujejo stroškov najema dvorane. *
** Pridužujem si pravico do sprememb cenika in pogojev dela. **

Sanja Zalar Gostimirović

sanjāsana

prva slovenska certificirana mešana gibalna umetnica, učiteljica Budokona®
RYT yoga in argentinski tango
Več o meni.

sanja@budokon.si