Budokon

Budokon® - sodobna mešanica gibalnih umetnosti, ki v svojem okviru združuje živalsko gibanje, jogijske asane, borilne veščine, kalisteniko (trening s telesno težo) in mobilnost. Oblikoval ga je Cameron Shayne, oče gibalnih umetnosti.

Praksa si za cilj zastavlja izboljšati koordinacijo, mobilnost, okretnost, gibljivost in moč praktikanta ob sočasni sprotni refleksiji. Budokon je pot preobrazbe skozi samoopazovanje. Budokon sistem je oblikovan na način, da v praktikantu izzove prepoznavanje in ozaveščanje omejujočih mentalnih konstruktov, da bi se jih postopoma, skozi zavestno destabilizacijo vzorca, lahko osvobodili. Praksa vabi pozornost h kritičnemu vrednotenju zgodb in prepričanj, ki jih je skozi življenje posvojil ali pa ustvaril naš um.

Fokus treningov je na tehniki, ki jo urimo skozi zavestne, nadzorovane, natančne ponovitve gibov. Ko enkrat usvojimo položaje, pozornost usmerjamo na prehode in sčasoma lahko z utelešenimi elementi ustvarjamo improviziran flow. Budokon ponuja ocean možnosti izražanja, ki se s prakso širi in poglablja.

NOVO - ZAČETNA BUDOKON SKUPINA
PRIČETEK 15.JANUAR 2020

začetna skupina (1. semester): sreda 19:30 -20:45

Praksa je primerna za gibalce vseh vrst.

prijavni obrazec

FB dogodek

BDK skupina

MARIBOR DELAVNICE !! FEBRUAR 2020

več informacij v kratkem, vodim Sanja Zalar Gostimirović

Posnetki

Program

Redne prakse

Prakse potekajo po spiralno progresivnem (od splošnega k podrobnemu) učnem načrtu v obliki BDK delavnic (dialoško, analitično) ali pa v obliki gibalno-meditativne, tekoče (flow) prakse .

Na delavnicah utelešamo vse sestavine Budokona in študiramo prvo BDK serijo, ki je sestavljena iz sedmih inteligentno koreografiranih delov zavestnega in nadzorovanega toka, ki simbolizira potovanje (bitko in sprejemanje) - od ozaveščanja pa do razkroja določenega omejujočega doživljajsko-vedenskega vzorca.

Tekom BDK flow praks pa nekoreografirano, po principu intuitivnega flow-a vstopamo v nemoteno enourno meditacijo v gibu.

Tematske delavnice

Organizirane občasno, v obliki vikend intenzivov ali pa več dni zapored med tednom. Gre za poglobljeno delo na specifičnih BDK elementih in njihovih kombinacijah.
Večno zelene BDK teme: inverzije, živalsko gibanje, serija, prehodi, udarci, delo na pridobivanju moči za učinkovito gibanje....

Individualno

poglobljeno, personalizirano, intenzivno

Individualne ure omogočajo natančnejše in poglobljeno personalizirano delo, ki je prilagojeno potrebam in željam posameznika.

" The way you do anything is the way you do everything."

CenikREDNE PRAKSE

BDK DELAVNICE
semester (september - januar / februar - junij) 200 €

• začetna skupina 2. semester (ponedeljek 19:30-21:00) POLNA
• napredna / nadaljevalna skupina (torek 17:15-18:45) POLNA
• začetna skupina 1. semester (sreda 19:30-20:45) VPISUJEM

SANJASANA FLOW MEŠANIH GIBALNIH UMETNOSTI
semester (september - januar / februar - junij) 180 €

• začetna skupina 2. semester (torek 16:15-17:15)

LOKACIJA: Glinška 6, Vič, LjubljanaDODATNA PONUDBA

• individualna lekcija 50 € / 60 min *

• video-analiza 25 € / 5 min posnetek

TEMATSKE DELAVNICE

razpisane občasno - pod razdelkom "novo"* Cene individualnih lekcij ne vključujejo stroškov najema dvorane. *
** Pridužujem si pravico do sprememb cenika in pogojev dela. **

Sanja Zalar Gostimirović

sanjāsana

prva slovenska certificirana mešana gibalna umetnica, učiteljica Budokona®
RYT yoga in argentinski tango
Več o meni.

sanja@budokon.si